De Stichting IJssellandschap heeft diverse landgoederen in en om Diepenveen. Voor meer informatie verwijzen wij naar hun website: www.ijssellandschap.nl
Hiernaast zijn er een aantal kleinere particuliere landgoederen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Zie voor meer informatie ook het boekje: In Deventer, landgoederen en historische buitenplaatsen, isbn 978-90818873-0-4