Zangvereniging Soli Deo Gloria

Algemene informatie
Ons koor bestaat uit 32 leden en heeft als doelstelling zo veel mogelijk mensen te betrekken bij zingen. Zingen zorgt voor ontspanning, geeft energie en is op verschillende manieren goed voor je; zingen is goed tegen stress en verhoogt de weerstand; zingen is goed voor je longen, je hart en je humeur.

Repertoire
Behalve christelijke liederen die we in de kerk zingen hebben wij ook ‘wereldse’ liederen in ons repertoire, zoals The Rose, Edelweiss, Perhaps Love en vele andere. Ook klassieke werken van onder anderen Mendelssohn, Bach en Gounod worden ten gehore gebracht. Het koor staat onder leiding van mevrouw Joan Jonkman, gediplomeerd koordirigent.

Nieuwe leden
Graag zouden wij nieuwe leden verwelkomen. Wij repeteren iedere maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in de Notenhof aan de Dorpsstraat. Mocht u eerst willen luisteren of koorzang iets voor u is, kom dan gerust binnen, meezingen mag ook. Aan het eind van de derde repetitie zal u gevraagd worden hoe het u is bevallen en of u lid wilt worden.

Gegevens
Zangvereniging Soli Deo Gloria
p/a G.B. Elsman-Beeftink
Wezenland 322
7415 JH   DEVENTER
Secr.solideogloria@home.nl

Contactpersoon: de heer A. Smeenk, e-mail: A.Smeenk@kpnmail.nl

Scroll naar top