Wereldkoor Diepenveen

Foto: Harry Mulder

Het Wereldkoor Diepenveen is een enthousiast koor van 45 leden die samen ‘wereldliederen’ zingen. Dat wil zeggen volksliederen van over de hele wereld. Tot nu toe zingen we liederen uit Afrika, Rusland, Israel, Engeland, Suriname, Hongarije, Schotland en Nederland. De liederen zijn verschillend van sfeer: swingend, vlot, melancholiek, rustig etc. We zingen a capella en treden af en toe op. In 2017 o.a. in de zomer tijdens een kerkdienst in een tent en met kerst in de dorpskerk.

Het koor is gestart in januari 2016 en de meeste leden komen uit het dorp. Daardoor vervult het koor ook een sociale functie. Iedere maandagavond is er een repetitie in het Kulturhus en wordt er met veel plezier gezongen olv Ruurdtje van den Berg.

Meer informatie via https://www.wereldkoordiepenveen.nl/

Scroll naar top