Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen

Algemene informatie
De Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen (VHD) biedt alle hulp en zorg waarvoor u niet terechtkunt bij beroepsorganisaties, zij het op bescheiden schaal. Verschillende taken worden volbracht in Sparrenheuvel. ‘Op de koffie’ vindt plaats in het Kulturhus. Het takenpakket omvat: ‘Op de koffie’, huisbezoek, boodschappen doen, wandelen, vervoer naar arts/ziekenhuis, ontspanningsactiviteiten, koffie/thee schenken, administratieve hulp, klussen in of buiten het huis, hulp in het restaurant, bibliotheek en de duofiets.

Vrijwilligers gevraagd
Dit scala van activiteiten wordt in stand gehouden voor u en door u, bewoners van ons dorp. Wij kunnen niet zonder u. Meld u dus aan als vrijwilliger. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst mensen klaarstaan voor anderen.

Vrijwilligers zijn lid van onze vereniging en daardoor aanvullend verzekerd.

U kunt de VHD steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 2,50 euro. Aanmelding kan via onderstaande telefoonnummers of door storting op rekening NL 05 RABO 0314534881 t.n.v. VHD Diepenveen o.v.v. uw naam en adres.

Op de koffie
Iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur organiseren we ‘Op de koffie’ in het Kulturhus Diepenveen. Het is een ontmoetingsplaats voor alle Diepenveners. Onze coördinatoren zijn daarbij aanwezig, dus ook met uw hulpvraag kunt u daar terecht. Het is dé gelegenheid van jong tot oud om dorpsbewoners te ontmoeten en vragen te stellen over hulpverlening en allerlei onderwerpen te bespreken die ter tafel komen.

 

Klussendienst
Wij kunnen u helpen iemand te vinden voor eenvoudige doe-het-zelfkarweitjes in en om huis. Soms komen we zelf langs.

Coördinator: Ineke van Kesteren, tel. 591222/ 06-20266077 of vhd.dorp.diepenveen@gmail.com


Huisbezoek
Wij proberen in te haken op de behoefte en noden (bijvoorbeeld vereenzaming) van onze dorpsgenoten. Daarom brengen wij bezoekjes aan mensen in het dorp die daar behoefte aan hebben. Verder doen wij kleine handreikingen zoals samen wandelen, boodschappen doen, informatie verstrekken of de taak van de mantelzorger verlichten. In bijzondere gevallen begeleiden wij mensen naar de polikliniek van het Deventer Ziekenhuis of andere medische instellingen.

Coördinator: Ineke van Kesteren, tel. 591222 / 06-20266077 of vhd.dorp.diepenveen@gmail.com

 

Ontspanningsactiviteiten
In Sparrenheuvel helpen wij bij het ontspanningsprogramma. Daartoe behoren onder andere bingo, spelletjes, sociëteit, muziek, zang, toneel, handwerken, fancyfair, bedienen in het restaurant et cetera. Tijdens ontspanningsactiviteiten en op doordeweekse dagen schenken wij ’s middags en ’s avonds koffie en thee voor de bewoners.

Coördinatoren: Marja Lugtenberg, tel. 591609, Heintje Egberts, tel. 625506


Bibliotheek
Iedere dinsdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur kunt u een kopje koffie drinken en een boek ruilen op het Hortensiaplein van Sparrenheuvel.

 

Administratieve hulp
Wij kunnen u wegwijs maken in de regelgeving, u helpen bij het invullen van formulieren of bij het contact met officiële instanties.

Duofiets
Met de duofiets, een elektrisch ondersteunde fiets voor twee personen, kunnen mensen die minder mobiel zijn er toch op uittrekken met als ‘bestuurder’ iemand die nog prima mobiel is. Inwoners van Diepenveen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen en toch eens op pad willen gaan met de duofiets, kunnen zich aanmelden bij Ineke van Kesteren.


Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen
Vanaf 1976 is de vereniging actief bij het verlenen van hand-en-spandiensten aan de bewoners van ons dorp en de omgeving. Aan zieken, gehandicapten en ouderen bieden wij op basis van vrijwilligheid zorg en begeleiding. Ook voor u staan onze vrijwilligers klaar met een omvangrijk en gevarieerd dienstenpakket.

Informatie
Ed Lammers, voorzitter                                 592029
Marijke Noteboom, secretaresse               592301
Fré Weulink, penningmeester                      591740
Itske Siebelink, coördinator                         592001
Dicky Bos, coördinator                                  622565
Marja Lugtenberg, coördinator                   591609
Heintje Egberts, coördinator                       625506
Ineke van Kesteren, coördinator  591222

Of via e-mail: VHDDiepenveen@outlook.com

Scroll naar top