Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen

Algemene informatie
De Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen (VHD) verleent kleine diensten aan inwoners van Diepenveen die dit zelf niet meer kunnen, zij het op bescheiden schaal. Daarnaast coördineren vrijwilligers van de VHD het koffieschenken 's middags op Sparrenheuvel.

Jaarlijks organiseren we in samenwerking met medewerkers van Sparrenheuvel en de Protestantse Gemeente Diepenveen een kerstinstuif op 2e kerstdag. Ook inwoners van Diepenveen die niet op Sparrenheuvel wonen zijn welkom.

Vanaf 1976 is de vereniging actief bij het verlenen van hand-en-spandiensten aan de bewoners van ons dorp en de omgeving. Aan zieken, gehandicapten en ouderen bieden wij op basis van vrijwilligheid zorg en begeleiding.

Ook voor u staan onze vrijwilligers klaar.

Op de koffie
Iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur organiseren we ‘Op de koffie’ in het Kulturhus Diepenveen. Het is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Diepenveen.

Het is dé gelegenheid van jong tot oud om dorpsbewoners te ontmoeten en allerlei onderwerpen te bespreken die ter tafel komen.

Voor hulpvragen kunt u terecht bij één van onze aldaar aanwezige coördinatoren.

Spelletjesmiddag Iedere maandagmiddag kunt u om 14.00 uur in “Het Hof van Salland” aanschuiven om een spelletje te spelen. Beschikbaar zijn verschillende spellen zoals rummikub, scrabble, yahtzee, mens-erger-je-niet, schaken, dammen. Biljarten, een potje kaarten, sjoelen en darten kan ook. U hoeft zich niet aan te melden. Speel gezellig mee!

Wilt u gewoon komen om een praatje te maken, prima. Hebt u vervoer nodig dan kunt u voor vrijdag 10.00 uur bellen naar de VHD Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen 06 20266077.

Klussendienst
Wij kunnen u helpen iemand te vinden voor eenvoudige doe-het-zelfkarweitjes in en om huis. Soms komen we zelf langs. tel. 06-20266077

Huisbezoek
Wij proberen in te haken op de behoefte en noden (bijvoorbeeld vereenzaming) van onze dorpsgenoten. Daarom brengen wij bezoekjes aan mensen in het dorp die daar behoefte aan hebben. Verder doen wij kleine handreikingen zoals samen wandelen, boodschappen doen, informatie verstrekken of de taak van de mantelzorger verlichten.

In bijzondere gevallen begeleiden wij mensen naar de polikliniek van het Deventer Ziekenhuis of andere medische instellingen. tel. 06-20266077

Administratieve hulp
Wij kunnen u wegwijs maken in de regelgeving, u helpen bij het invullen van formulieren of bij het contact met officiële instanties.

Vrijwilligers gevraagd
Al deze
activiteiten kunnen we in stand houden samen met U, bewoners van ons dorp. Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft of kunt u zelf hulp bieden dan horen we dat graag.  Meld u dus aan als vrijwilliger. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst mensen klaarstaan voor anderen. Vrijwilligers kunnen lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap kost € 2,50 per jaar.

 

U kunt de VHD ook steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 2,50 euro. Aanmelding kan via onderstaande contactgegevens of door storting op rekening NL 05 RABO 0314534881 t.n.v. VHD Diepenveen o.v.v. uw naam en adres.

 

Informatie:
Ineke van Kesteren, coördinator tel. 06-20266077 Of via e-mail:VHDDiepenveen@outlook.com

Scroll naar boven