POWER Diepenveen

Prettig Ouder Worden EReflecteren, een netwerk van Diepenveners met pensioen en met pit.

Prettig staat voor allerlei vormen van ontmoeting. We streven ernaar eenmaal per zes weken een activiteit te organiseren, zoals een excursie, een lezing en soms een gezamenlijke maaltijd. Een voorbeeld is een fietstocht naar Sion, rondleiding ter plekke en ten slotte een maaltijd waarvoor iedereen iets meebrengt. En het Wereldkoor Diepenveen is voortgekomen uit een initiatief van POWER.

Ouder staat voor levenservaring en kennis van veel zaken. Het is heel interessant van anderen te horen wat ze kunnen en weten.

Ouder Worden betekent ook dat je soms wel wat hulp zou kunnen gebruiken. Mogelijk krijg je bij POWER contact met mensen op wie je een beroep kunt en wilt doen. Er is bijvoorbeeld al wel eens hulp geboden aan mensen na een heupoperatie.

Reflecteren staat voor een gedachtenwisseling die verder gaat dan een gezellig praatje. Zo hebben we ons al eens tijdens een bijeenkomst verdiept in de robotisering en een van de leden heeft een lezing gehouden over klimaatverandering. Er is ook een leesclub en een filosofieclub.

POWER is uitdrukkelijk een netwerk. Je kunt je opgeven voor de mailinglijst, maar niet formeel lid worden. Er is ook geen bestuur, alleen een kerngroep. Het is de bedoeling dat alle leden van het netwerk zich vrij voelen met initiatieven te komen: een activiteit voorstellen of organiseren, een lezing houden, meedenken over een geschikte ontmoetingsplaats. Misschien is er iemand die nog eens wil beginnen met een muziekgroep of een schildergroep. We streven ernaar zowel het prettige als het reflectieve een plaats te geven.

Samen kunnen we eraan bijdragen dat Diepenveen een dorp blijft en geen buitenwijk van Deventer.

Informatie bij de kerngroep:

Lamberthe de Jong, lamberthedejong@gmail.com
Greetje Steensma, steensmagreetje@hotmail.com
Mieke Tuinenburg, wfhtuinenburg@gmail.com
Ria de Oude, aenldeoude@concepts.nl

Scroll naar top