Prettig Ouder Worden En Reflecteren

 POWER Diepenveen beoogt een netwerk te zijn van Diepenveners met pensioen en met pit. Wij willen iets betekenen voor elkaar en voor het dorp. We zien onze inzet als een investering in eigen toekomst, doordat we oude waarden van ‘naoberschap’ willen versterken. De deelnemers gaan zelf het netwerk invullen naar eigen wens, er is geen bestuur, geen lidmaatschap et cetera. Ieder jaar wordt een programma gemaakt, waarbij er naar wordt gestreefd om eenmaal per zes weken een activiteit (excursie, lezing, discussie) te organiseren.

Prettig staat voor allerlei vormen van ontmoeting. Van samen uit eten, een goed gesprek met elkaar voeren tot samen een leuke activiteit opzetten. Het gaat van de gedachte uit dat als je elkaar kent, je elkaar ook gemakkelijker weet te vinden als je iets wilt ondernemen of als er iets aan de hand is.

Ouder staat voor levenservaring en kennis van veel zaken. Je staat vaak versteld over wat anderen kúnnen en in hun leven allemaal gedaan hebben. Dat van elkaar horen en erop inhaken kan heel kostbaar en leuk zijn. Niet te zwaar, niet te licht. Met dat alles in huis, wonen we in een dorp dat een dorp wil blijven en geen buitenwijk van Deventer wil zijn. Daar kunnen we misschien aan bijdragen.

Reflecteren staat voor bewust en voor wakker blijven. Een lezing, een cursus of een goed gesprek kan ons bij het ouder worden geestelijk sterk houden. Dat kan uit onszelf komen of van anderen.

Informatie bij de kerngroep:

Greetje Steensma, steensmagreetje@hotmail.com
Mieke Tuinenburg, wfhtuinenburg@gmail.com
Ria de Oude, aenldeoude@concepts.nl