Netwerk Diepenveen

Het Netwerk Diepenveen is opgericht om verenigingen, initiatieven en bewoners met elkaar te verbinden en vanuit die gezamenlijkheid het woonplezier en de leefbaarheid in Diepenveen te behouden en te vergroten. Het Netwerk treedt op als gesprekspartner voor de Gemeente Deventer.

Het Netwerk wil met haar activiteiten de verbindende rol van het Kulturhus ondersteunen en benadrukken. Het Netwerk zal invulling geven aan deze opdracht  onder de paraplu van het Kulturhus. Het Netwerk is in 2020 gestart en bestaat nu uit  Marianne Huibers (Voorzitter Kulturhus), Paul de Groot (Voorzitter DSC), Jasper Smid (Voorzitter Dorpsfeest), Hennie Peters (Braderiecommissie), Peter van Leent (Braderiecommissie), Jaco Remmelink (Dorpsplein Diepenveen), Piet van de Noord (Bestuur Kulturhus).

Het e-mailadres waar informatie naar toegestuurd kan worden of contact kan worden opgenomen is: netwerkdiepenveen@kulturhusdiepenveen.nl.

Scroll naar top