Nationale Vereniginig De Zonnebloem afdeling Diepenveen

Het draait om mensen

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We brengen mensen bij elkaar. Wij zetten ons enthousiast in om mensen met een fysieke beperking, een chronische of ernstige ziekte mooie momenten te bezorgen. Daarom doen we ook in het dorp Diepenveen waar we goed in zijn: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken.

 

Veelzijdige activiteiten
Het team vrijwilligers organiseert jaarlijks diverse en zeer veelzijdige activiteiten. We proberen daarbij aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze gasten die in het dorp Diepenveen wonen. De activiteiten zijn veelal in en rondom het dorp en de wijk en vinden in overleg plaats.

Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van de Zonnebloem onder meer de volgende leuke activiteiten georganiseerd, waarbij we proberen de activiteiten zo divers mogelijk aan te bieden, zodat er keuze en variatie is:

Kleinschalige activiteiten (maximaal tien gasten):

  • High Tea
  • Bezoek aan gasten bij hen thuis voor een gezellig praatje
  • Rondrit maken met een bezoek aan bijvoorbeeld een tuincentrum of ergens een terrasje pakken
  • Mede-organiseren van de Kerst inn of kerstmaaltijd
  • Diverse activiteiten in Sparrenheuvel en/of de Bloemendaal en aanleunwoningen
  • Attenties in het kader van de Nationale Ziekendag

Grootschaliger activiteiten (maximaal veertig gasten):

  • Busreis
  • Diverse amusementsmiddagen
  • Nieuwjaarsbijeenkomst 

Hebt u belangstelling om u als vrijwilliger bij ons aan te sluiten, neem dan contact op met één van onderstaande adressen.

Wilt als gast deelnemen aan één van onze activiteiten of weet u iemand in uw omgeving die eventueel in aanmerking zou willen komen om deel te nemen aan onze activiteiten, meldt u zich dan aan bij ons.

Secretariaat
p/a Burgemeester Crommelinlaan 33
7431 HD Diepenveen
Telefoon 06-22805120

Bestuur
Voorzitter Fred Schutte zonnebloemdiepenveen.voorz@gmail.com
Secretaris Pim Alberti zonnebloemdiepenveen.secr@gmail.com
Penningmeester Inge Pwa zonnebloemdiepenveen.penm@gmail.com

Scroll naar top