In het jaar 2008 is de Stichting Hart voor Diepenveen opgericht.

Het doel van de stichting is om voldoende AED’s beschikbaar te hebben in Diepenveen die kunnen worden ingezet bij een hartstilstand.

Op dit moment heeft de stichting zelf 13 AED’s in beheer in en rond Diepenveen, die dag en nacht bereikbaar en beschikbaar zijn. Deze AED’s zijn aangeschaft met gelden o.a. vanuit de wijkaanpak, het houden van acties, giften, Rabobank Clubsupport en natuurlijk de donateurs.

De locaties zijn: Olsterweg 21
Reinier Zwaeffkestraat 22
Oranjelaan 68
Sallandsweg 1
Dorpsstraat 41F
Lichtenbergerlaan 50 en 52
Burg. Crommelinlaan 61
Burg. Smijterweg 16
Boltelaan 19
Averlose Houtweg 14A
Boxbergerweg 111
Randerstraat 3, Olst
Wetermansweg 15

 

Daarnaast zijn er nog een aantal AED’s in Diepenveen die geen eigendom zijn van de stichting en binnen hangen. Deze AED’s zijn alleen maar een deel van de dag beschikbaar.

Vrijwilligers oproepen via HartslagNu.nl
In Diepenveen zijn er gelukkig veel mensen die vrijwillig kunnen en willen optreden als burgerhulpverlener. Iedereen die het diploma Reanimeren/AED heeft, kan zich inschrijven bij HartslagNu.nl. Dit is een alarmeringssysteem, dat via de alarmcentrale van 112 wordt aangestuurd, wanneer er sprake is van een slachtoffer met een hartstilstand. Tegelijk met een ambulance roept dit systeem via de mobiele telefoon van de hulpverlener met een SMS-bericht of een signaal van een te downloaden App een aantal burgerhulpverleners op, die in de buurt van het slachtoffer zijn. Een deel van de hulpverleners moet direct naar het slachtoffer gaan en een ander deel krijgt de opdracht een AED op te halen. Het systeem geeft daarbij precies aan waar een AED hangt, waarbij tevens de route naar de AED en het slachtoffer kan worden weergegeven. Een burgerhulpverlener beslist bij elke oproep zelf of die wel of niet in de gelegenheid is om te gaan. Doordat meerdere hulpverleners worden opgeroepen, zijn er in de praktijk altijd wel enkele die daadwerkelijk kunnen komen.

(Herhalings)cursussen bij EHBO Diepenveen
De burgerhulpverlener moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen. Een aantal burgerhulpverleners volgt dit bijvoorbeeld via het eigen werk of vereniging. Tot 2019 verzorgde Hart voor Diepenveen zelf de cursussen sinds 2019  werken wij hierin samen met de EHBO Diepenveen. De EHBO Diepenveen verzorgt tweemaal per jaar een AED/Reanimatie cursus of herhalingsles in het Kultushus.

Wilt u ook de cursus of herhalingsles volgen dan kunt u contact opnemen met de EHBO via het mailadres diepenveen.ehbo1@gmail.com

Onderhoud
Elke twee jaar moeten de elektroden van een AED vervangen worden, jaarlijks dient een 9V lithiumbatterij te worden vervangen en gemiddeld elke 7 jaar de hoofdaccu. Het onderhoud van de AED’s met de kasten waar ze in hangen kost de stichting gemiddeld jaarlijks bijna € 100 per AED.
Daarnaast spaart de Stichting voor het geval dat er een AED beschadigd raakt of is afgeschreven en vervangen moet worden.

Voor meer informatie over onze stichting of wanneer wilt u donateur wilt worden, stuur gerust een mail naar hartvoordiepenveen@gmail.com