Algemene informatie

Wij zijn een vereniging met circa 70 leden en komen gemiddeld elke vierde donderdag van de maand samen in het Kulturhus. De aanvang is om 19.30 uur en we sluiten meestal rond 22.00 uur. De Sociëteit, opgericht in 1971, verzorgt lezingen op gebied van cultuur, wetenschap, kunst, geschiedenis, literatuur, muziek, gezondheid en natuur.

Lezingen 2019/2020
In 2019/2020 hebben wij de volgende onderwerpen:
Geneesmiddelen tegen welke prijs door de heer Martin Gouw.
Een lezing over de Deventer Schilder Mini Peters (oud-directeur van de Deventer tapijtfabriek).
Jos Paardekooper neemt ons mee naar Amerika en vertelt over Charles Dickens.
Onze voorzitter vertelt over Een verloren paradijs “Amazone”.
“Ons grond en drinkwater” door Jan Hoogendoorn.
Mevrouw Heleen Janszen vertelt over haar verblijf in Jemen.
De heer Hans Bleijerveld werkzaam bij Monuta vertelt over het Team Bijzondere Uitvaarten.
Een lezing over anesthesiologie, “van indianenverhalen naar het echte verhaal” door anesthesist Pim Rutten.
Mevrouw Sika Knol en de heer Grobbe komen ons laten zien wat Lutusslachtoffers zijn en doen bij rampenoefeningen en trainingen van hulpverleners.

Lidmaatschap
Wij zijn een besloten vereniging.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
U kunt 1 keer gratis komen kijken wie en wat wij zijn en daarna lid worden.
Het lidmaatschap kost €32,00 per jaar.
De versnaperingen moeten die avond zelf betaald worden, evenals de kosten voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en het Zomerfeest.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Harco Jellema, 0570-592715, h.w.f.jellema@home.nl
Secretaris Hans Crezée, 0570-769049,  johan.h.crezee@gmail.com
Penningmeester Jan Kortland, 06-48158529, j.kortland@gmail.com
Tweede penningmeester en Algemene zaken Jolanda Dijkstra, 0570-592627, hermanenjolanda@gmail.com

Documentatie Annie Lambeek, 0570-642700, j.lambeek@planet.nl