Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen is op zoek naar een penningmeester

  • Geplaatst op 24 maart 2020
VHD

De Vrijwillige Hulpdienst Diepenveen (VHD) is sinds 1976 actief in ons dorp en biedt op bescheiden schaal hulp en zorg waarvoor inwoners van Diepenveen niet terechtkunnen bij beroepsorganisaties.
We doen verschillende vrijwillige taken in Sparrenheuvel, zoals koffie/thee schenken en helpen bij ontspanningsactiviteiten, hulp in het restaurant, bibliotheek. ‘Op de koffie’ vindt iedere donderdagochtend plaats in het Kulturhus. Verder kunnen we helpen bij boodschappen doen, wandelen, vervoer naar arts/ziekenhuis, administratieve hulp, klussen in of buiten het huis, en de duofiets.

Bestuur VHD
Het bestuur van de VHD, inclusief coördinatoren, bestaat momenteel uit zeven personen. De huidige penningmeester wil na een jarenlange inzet het stokje graag overdragen aan een nieuwe penningmeester.

Takenpakket penningmeester
Het takenpakket van de penningmeester van de VHD bestaat uit:

• Het schriftelijk bijhouden van inkomende en uitgaande bedragen.
• Het eenmaal per jaar opstellen van een financieel jaaroverzicht van de vereniging en de duofiets.
• Eenmaal per jaar kascontrole laten houden door twee leden van de vereniging.
• Overleg met Sparrenheuvel over de duofiets.
• Aanvragen subsidies bij o.a. de gemeente Deventer.
• Bijwonen van vergaderingen met andere hulpdiensten in de gemeente Deventer.
• Contact onderhouden met de wijkmanager van de gemeente Deventer.
• Deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Informatie
Hebt u belangstelling voor deze vrijwillige functie, of als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester:
Dhr . F. Weulink, tel. 0570-591740
of de voorzitter:
Dhr. Ed lammers, tel. 0570-592029

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

Nieuwsbrief

DorpspleinDiepenveen.nl brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, Klik hier om je in te schrijven of voor het teruglezen van voorgaande edities.

Scroll naar boven