Verbeteren wandelveiligheid langs Sallandsweg

  • Geplaatst op 5 juli 2024
20240701_155950_2
Sinds het sluiten van de onbewaakte spoorovergang bij Oud Rande zijn de wandelaars genoodzaakt om de route via de AHOB in de Sallandsweg te nemen wat  een aanzienlijke toename van het aantal wandelaars ter plaatse tot gevolg heeft. De Sallandsweg is daardoor voor de wandelaar en het wegverkeer in het algemeen onveiliger geworden. De tot dusver door Prorail getroffen maatregelen blijken ontoereikend. Niet verwonderlijk omdat de wegveiligheid een gemeentelijke verantwoordelijkheid is en Prorail zich alleen maar richt op de spoorveiligheid. Het is de gemeente Deventer die aan Prorail de eisen moet stellen waaraan de veilige wandelroute moet voldoen en daarin is zij tot dusver schromelijk tekort geschoten.
Bewoners uit Diepenveen hebben al vele malen en op allerlei wijzen hiervoor aandacht gevraagd van het gemeentebestuur, maar daar was men niet ontvankelijk voor de geuite zorgen en de gedane suggesties. De problematiek krijgt gelukkig geleidelijk aan de aandacht van de lokale politiek. Tijdens de raadsvergadering van 19 juni jl. werd een voorstel van GroenLinks en Gemeentebelang aangenomen waarin verantwoordelijk wethouder Elferink wordt opgeroepen om meer moeite te doen om de veiligheid voor de wandelaar op de Sallandsweg te verbeteren. Dat houdt in dat over de gehele lengte van de Sallandsweg tussen het Kerkpad nabij het dorp en de inrit naar Nieuw Rande een veilig wandelpad moet komen en dat het onderhoud ervan structureel wordt geregeld.
Meer hierover valt te lezen in De Stentor van 21 juni in het artikel met de titel: ‘Nu deze spoorwegovergang bij Deventer definitief dicht is, eist politiek beter ‘alternatief’ voor wandelaars’.

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

Nieuwsbrief

DorpspleinDiepenveen.nl brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, Klik hier om je in te schrijven of voor het teruglezen van voorgaande edities.

Scroll naar boven