Update toekomstige woningbouw in Diepenveen

  • Geplaatst op 30 april 2023
logo gemeente Deventer

De stad en dorpen van Deventer zijn populair: mensen willen hier graag blijven èn komen wonen. Om die groei in goede banen te leiden moet de gemeente de komende jaren veel woningen bouwen, zorgen voor goede voorzieningen en de vitaliteit van stad en dorpen goed op peil houden. 

De routekaart voor Diepenveen beschrijft hoe de gemeente die groei wil opvangen. Zo is onder meer aangegeven wat de voorkeurslocatie is voor deze woningbouwopgave.

Op 2 februari 2023 vond er een inwonersavond plaats waar de concept-routekaart voor Diepenveen werd toegelicht. De opkomst was groot, inwoners gaven hun reactie op de routekaart. Met direct aanwonenden van de Melchior van Brielstraat vond op 16 februari 2023 nog een aanvullend overleg plaats.

Met de inbreng van de inwoners van Diepenveen heeft de gemeente Deventer de een routekaart voor Diepenveen verder aangescherpt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de routekaart aangeboden aan de gemeenteraad van Deventer, die uiteindelijk een besluit zal nemen over de vaststelling ervan.

De routekaart en de antwoorden op de reactieformulieren worden gepubliceerd op www.deventer.nl/diepenveen.

Proces/procedure
Met deze brief willen wij u informeren over de verdere procedure:

  • Het college van burgemeester en wethouders heeft de routekaart aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is gevraagd om de routekaart vast te stellen.
  • Voordat de gemeenteraad deze routekaart vaststelt, heeft u de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk uw mening aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door uw reactie te mailen naar griffie@deventer.nl. Via hetzelfde mailadres kunt u zich ook aanmelden als u wilt inspreken bij de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad bepaalt zelf wanneer ze de routekaart behandelt. Een datum kunnen we nu nog niet noemen, maar zullen we publiceren op deventer.nl/diepenveen of u kunt de agenda van de raad lezen op: https://deventer.raadsinformatie.nl

Vervolg
Na het besluit van de gemeenteraad krijgt u informatie over de vervolgstappen daarna.

Meer informatie
Doorlopend kunt u op www.deventer.nl/diepenveen informatie vinden over de voortgang van het traject. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar: wonendiepenveen@deventer.nl

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

Nieuwsbrief

DorpspleinDiepenveen.nl brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, Klik hier om je in te schrijven of voor het teruglezen van voorgaande edities.

Scroll naar boven