Monnikenbeeldje voor Diepenveen

Monnikenbeeldje voor Diepenveen

Kunstenaar Fred Bruce uit Diepenveen heeft een monnikenbeeldje gemaakt voor klooster (Nieuw) Sion, voorheen Abdij Sion. Bruce heeft eerder ook de replica van het nonnenbeeldje naast de kerk gemaakt nadat het origineel op brute wijze was gestolen. Nadat de laatste monniken uit Diepenveen waren vertrokken, in december 2015, vond Bruce dat er van de monniken ook maar een beeldje moest komen.

Onze reporter Harry Mulder heeft Fred Bruce, die ook voorzitter is van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Diepenveen, mogen interviewen. Dit item is geplaatst in onze In Beeld rubriek.

Wie door de kloostergangen van Nieuw Sion loopt, ziet op een gegeven moment een monnikenbeeldje staan. Dit beeldje, met als titel Monniken van Sion, herinnert natuurlijk aan de cisterciënzer monniken van Abdij Sion die hier vanaf 1890 tot en met 2015 hun domicilie hadden.

“De historie van Diepenveen hebben we voor een belangrijk deel te danken aan het nonnenklooster maar zeker ook Abdij Sion heeft ons een stuk bekendheid gegeven. De nonnen zijn weg en nu ook de monniken, daar mag je best wel bij blijven stilstaan”, zegt Diepenvener Fred Bruce die na de replica van het nonnenbeeldje ook een monnikenbeeldje heeft gemaakt.

Fred Bruce is in 1953 geboren te Hengelo (Ov.) en in 1960 verhuisd naar de Kerkstraat in Diepenveen. Vier jaar later is het gezin Bruce aan de Brinckerinckbaan gaan wonen waar Fred in 1972 is ‘uitgevlogen’. Na ruim 40 jaar is hij weer teruggekeerd in Diepenveen en woont sinds 2014 weer aan de Brinckerinckbaan.

Fred Bruce, tegenwoordig voorzitter van de Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Diepenveen, vindt het belangrijk dat de herinnering aan het religieuze blijft voortleven: “De gebouwen, kerk en klooster staan er nog wel maar het gaat natuurlijk om de mensen die er gewoond hebben. Je moet dankbaar zijn dat hier jarenlang nonnen en monniken waren gehuisvest en mede de geschiedenis van Diepenveen hebben bepaald”.

Nonnenbeeldje
Nadat het originele bronzen nonnenbeeldje dat 30 jaar naast de Dorpskerk heeft gestaan, in oktober 2014 op brutale wijze werd gestolen en Diepenveen beroofd werd van een markant kunstwerk, nam Fred Bruce het initiatief om een nieuw beeldje te vervaardigen.
Het nonnenbeeldje met de naam “De Bemoediging” stelt een novice voor die door moeder overste wordt bemoedigd in haar geloofsstrijd zich te bekeren tot non. Dit beeldje is destijds ontworpen en gemaakt door de toenmalige burgemeester van de gemeente Diepenveen, mr. S. Crommelin en bij zijn afscheid in 1984 geschonken aan de inwoners van Diepenveen.

Fred nam contact op met mevrouw Crommelin die samen met mevrouw Dommela Nieuwenhuis al aan het onderhandelen was met de gemeente. Maar er zat geen schot in die onderhandelingen aldus Fred die daarom zelf maar contact heeft opgenomen met de kunstcommissie van de gemeente. Fred vond dat het beeld wel een replica moest worden van het origineel, dit in tegenstelling tot een bronzen beeld in Colmschate dat hij aanhaalt als voorbeeld. Ook dat beeld is gestolen maar daarvoor in de plaats is een geheel ander beeld teruggeplaatst.
“De plek van het nonnenbeeldje en de beeltenis van de nonnen zijn erg bepalend en het feit dat burgemeester Crommelin het beeld zelf heeft gemaakt, zelf heeft vormgegeven en na zijn pensionering heeft geschonken, heeft zo’n emotionele waarde dat je moet je kiezen voor een kopie”, zegt de kunstenaar die van de gemeente instemming kreeg.
Aan de hand van foto’s, de grootte van de sokkel en een kleine replica kon Fred aan de slag.

De weduwe van de toenmalige burgemeester, mevrouw Crommelin-Huyssen van Kattendijke, heeft op een bureautje in haar kamer nog de replica van het oorspronkelijke beeld staan dat na de diefstal extra gekoesterd werd. Mevrouw Crommelin, inmiddels 94 jaar en nog zeer goed bij de tijd, woont al ruim 35 jaar in de verbouwde Jacobahoeve op het landgoed Verwolde in Laren (Gld). “Wat was ik verguld toen ik het goede nieuws hoorde, een nieuw Nonnenbeeldje weer terug in Diepenveen en daarmee ook de herinnering aan mijn man”.

Het beeld is gegoten door dezelfde gieterij die de vingerafdrukken van het nieuwe stadhuis in Deventer heeft gegoten. “Ik gaf aan dat het beeldje maar zwart moest worden zodat duidelijk zou zijn dat het om een replica gaat. Blijkbaar hadden zij geen ervaring met zwart en daarom heeft het aluminium nonnenbeeldje een bronsachtige kleur gekregen”, lacht Fred. Het nieuwe nonnenbeeldje is op 19 maart 2017 onthuld door mevrouw Crommelin.
Het beeldje staat weer op haar sokkel, in het vroege voorjaar omringd door de bloeiende Holwortel, op het vertrouwde plekje naast de vroegere kapel van het Vrouwenklooster.

Monnikenbeeldje
Toen eind december 2015 de laatste monnik vertrok vanuit Diepenveen, dacht Fred Bruce: daar moet ik ook iets mee doen, er moet naast een nonnenbeeld ook een monnikenbeeld komen. “Mijn motivatie was om de herinnering aan de cisterciënzer monniken levend te houden middels een beeld dat dan buiten voor het poortgebouw zou moeten staan”, zegt de ambitieuze kunstenaar. Aangezien de gronden rondom de voormalige abdij in eigendom zijn van de Stichting IJssellandschap, werd eerst contact met hen opgenomen om te overleggen wat de mogelijkheden waren. Helaas werd hierop niet gereageerd. Vervolgens ging Fred te rade bij Peter Dullaert, directeur van de stichting Nieuw Sion, die meteen enthousiast was.

Aan de hand van de vele foto’s van de monniken en natuurlijk zijn eigen impressie maakte hij eerst een studiemodel. “Doordat een groter beeld buiten voor de poort helaas niet realiseerbaar was, is het kleinere studiemodel uiteindelijk het huidige beeldje geworden”, zegt Fred die aangeeft dat het monnikenbeeldje, gemaakt van aluminiumcement, granulaat en zilverzand, orde en anonimiteit moet uitstralen.

Na een rondgang door het klooster werd in goed overleg besloten om het beeld in de gang te plaatsen. “Het beeldje heeft een mooi plekje centraal in het klooster gekregen waar ook tijdens de vele rondleidingen in Nieuw Sion bij stil wordt gestaan”.
Het beeld is ‘in beweging’, de monniken lopen niet alleen door de gangen maar lopen ook Diepenveen uit, is de boodschap die de kunstenaar wil achterlaten. De aanwezigheid van het beeldje moet ook rust uitstralen, de stilte en de rust in de kloostergangen symboliseren zoals het 125 jaar was en ook tegenwoordig wordt gerespecteerd. De monniken zijn niet helemaal weg.

Tekst en foto: Harry Mulder

De tekst bij het beeldje is ook van Fred Bruce:

Monniken van Sion

Gericht op een ver verleden,
op een verloren eiland.
Gericht op een recente toekomst,
op een tastbaar eiland.

Daartussen een leven van velen,
zwijgzaam dienend,
vol overgave en volgzaamheid.

Begonnen met weinigen
en eindigend met weinigen,
met het achterlaten van een historie
met fysieke en geestelijke stempel afdrukken.

Kleurrijk zonder kleuren waren zij,
altijd aanwezig en bezig
op weg in vertrouwen en afzondering.

Monniken van Sion als begrip,
als stille havenarbeiders van geborgenheid,
zo zijn zij gegrift.

Fred Bruce

Ps: Toen Fred Bruce dit gedicht, bevestigd bij het monnikenbeeldje, schreef, wist hij niet dat slechts de helft van de communiteit naar Schiermonnikoog is verhuisd. De andere helft heeft onderdak in het Belgische Westmalle waar het moederhuis staat gevonden.

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

duif-2

Altijd op de hoogte!

Abonneer nu! Onze postduif brengt het laatste nieuws in de inbox.

Scroll naar top