Lintjesregen 2019: Speeches voor Theo Hoetink, Albert Smeenk en Jan Diederik Postma door burgemeester Ron König

  • Geplaatst op 27 april 2019
De heer Theo Hoetink

Burgemeester Ron König: “Dag dames en heren, meisjes en jongens. Welkom! Bent u allemaal een beetje bekomen van de eerste verrassing? Aan alle vrijwilligers die we hier vandaag blij maken met een Koninklijke Onderscheiding zeg ik: neem het uw vrienden, familie, collega’s, buren, of wie u ook maar hier naartoe heeft gelokt, niet kwalijk. Zij hebben met de beste bedoelingen een leugentje om bestwil gebruikt …

En er zíjn wat smoezen bedacht, dames en heren, ik noem er een aantal.

Meneer Theo Hoetink dacht dat zijn kleinzoon woonachtig in Apeldoorn in Deventer in ondertrouw zou gaan. Want in Apeldoorn wordt er op dit moment aan het Stadhuis verbouwd en was dit niet mogelijk. Meneer Hoetink en u geloofde dit allemaal?

Nog een mooie smoes..

Ik noem er nog eentje, van meneer Jan Diederik Postma. Vanmorgen toen hij wakker werd dacht hij nog steeds dat hij ging golfen. Ik plaats van zijn golfoutfit lag daar ineens een net pak. Even omschakelen en het maar laten gebeuren, met vast wat tegenstribbelingen en vele vraagtekens…

Ieder van u die hier vandaag een lintje krijgt is op een bijzondere manier naar het Stadhuis gelokt. Mooie verhalen en leuke verrassingen. Maar het is nu tijd om te beginnen met u te bedanken

Beste meneer Hoetink. Of, als u het mij toestaat: beste Theo. Zo kent zo’n beetje iedereen in Diepenveen u, dus daar houd ik het nu maar even op.

U bent een bekende persoonlijkheid in het Diepenveense. Sterker nog, volgens uw zoon en dochter bént u een stukje Diepenveen.

U leerde uw dorp al vroeg heel goed kennen, toen u als kruidenierszoon op de fiets de boodschappen rondbracht naar klanten. Later pakte u hiervoor de brommer en vele jaren dáárna toerde u ook weer door het dorp. Nu met de auto, om maaltijden rond te brengen van ‘Tafeltje Dekje’.

Toen u de zaak van uw vader overnam, zocht u al snel verbinding met andere winkeliers. Samen met collega Jan Willemsen richtte u de Diepenveense winkeliersvereniging op, in 1968. U nodigde de andere ondernemers uit bij u aan de keukentafel, vroeg ze tweehonderd gulden mee te nemen en bedacht met elkaar hoe u het beste kon samenwerken.

Al snel kwam het tot de Sinterklaasspaaractie, met daarna vele memorabele Sinterklaasavonden in het Dorpshuis. Later kwam er de braderie op Koninginnedag bij. Ook dat werd een doorslaand succes, mede dankzij uw inzet.

Binnen de vereniging vervulde u ook een belangrijke rol als er eens iets uitgepraat moest worden. U bent daarin een geweldige en geduldige bruggenbouwer geweest.

Ruim dertig jaar was u lid van het Vrijwillige brandweerkorps Diepenveen als brandwacht. Menig klant in uw winkel stond stomverbaasd als u alles uit uw handen liet vallen als de sirene klonk en er een brand geblust moest worden.

U deed fysiek soms gevaarlijk werk, dat ook geestelijk behoorlijk belastend kon zijn. U werd immers ook ingezet om te helpen bij bijvoorbeeld verkeersongevallen.

Gelukkig was er ook regelmatig tijd voor luchtigere zaken. Dat blijkt tenminste wel uit het film- en fotoarchief dat u achterliet bij de brandweer. Feesten en jubilea legde u graag vast op de gevoelige plaat.

Dat fotograferen blijkt een echte passie. Na uw pensioen sloot u zich aan bij de foto-archiefgroep van de Historische Vereniging Diepenveen en omgeving. Uit dat rijke archief putte u ook graag als u dia-avonden verzorgde over historisch Diepenveen, bij woonzorgcentrum Sparrenheuvel in Diepenveen. De oude beelden riepen vaak mooie en persoonlijke herinneringen op bij de bewoners. De afgelopen acht jaar bent u ook de huisfotograaf van het woonzorgcentrum en u doet er nog veel meer vrijwilligerswerk, net als uw vrouw Toos.

Volgens dochter Jodien en zoon Geert kon en kan menig Diepenvener bij u en uw vrouw terecht voor een gesprek, goede raad en glas gezelligheid. Samen geeft u op een warme manier inhoud aan het in onze streken zo gekoesterde ‘noaberschap’. Ook zo draagt u bij aan de Diepenveense gemeenschap.

Meneer Hoetink, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

 

 

En dan hebben we hier nóg een bijzondere inwoner uit Diepenveen in ons midden. U denkt toch niet dat we u vergeten, meneer Smeenk?

De buurtbewoners die u deze verrassing hebben bezorgd, willen u graag in het zonnetje laten zetten. Eerst was er wel enige aarzeling, omdat u het zelf zo vanzelfsprekend vindt wat u allemaal deed en doet voor Diepenveners. U gaat als nuchter man “liever an’t wark” dan dat u veel woorden wilt besteden aan uw vrijwilligerswerk. Dat hoeft nu ook niet: u mag gewoon luisteren!

U bent al zéker dertig jaar trouw en enthousiast vrijwilliger bij het Kinderdagkamp Diepenveen dat kinderen een topdag bezorgt. Kinderen zitten graag bij u in de huifkar en u bent een onmisbare schakel voor de organisatie. Ook de Oranjevereniging Diepenveen dankt u van harte voor alles wat u jarenlang heeft gedaan om een mooi feest te maken van – toen nog – Koninginnedag.

Nadat u met uw werk op uw boerderij gestopt was, meldde u zich aan om maaltijden rond te brengen. Zo stond u ook vijftien jaar lang klaar voor ouderen. Die kregen altijd een grote glimlach en een praatje bij de maaltijd die u bezorgde.

Natuurlijk moet er ook ontspanning zijn. In 2008 richtte u daarom zelf het zangkoor Soli Deo Gloria op en u bent daar nog een sleutelfiguur.

Uw creativiteit vindt zijn weg ook in de vorm van vele gedichten – vaak in het Sallands geschreven – en in liedjes en muziek. U componeerde zelfs het Diepenveens volkslied Ons Mooie Diepenveen!

Veel Diepenveners herinneren zich ook het muzikale kerstverhaal nog, dat u een paar jaar geleden in elkaar zette. Uw eigen koor was daar natuurlijk bij betrokken, net als de muziekvereniging en vele vrijwilligers. Dit alles kwam voort uit uw vrijwilligerswerk voor de plaatselijke commissie Diepenveen viert Kerst.

U bent ook al decennia betrokken bij de kerk in Diepenveen. Niet alleen door te helpen bij de rommelmarkt en veiling voor het goede doel. U bent ook lid van het Pastoraal Team en wijkbezoeker. Vanuit die rol bent u voor velen uit de Diepenveense gemeenschap een steun geweest. Dat geldt trouwens ook in uw eigen buurt, waar u helpt waar het maar kan. Of het nu gaat om hulp in de tuin, of warme steun tijdens ziekte: u bent de “noaber” waarop gerekend kan worden.

Meneer Smeenk, het doet mij genoegen om u te laten weten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

 

Paarden en pony’s, golf en de Goedheiligman. Deze mix past natuurlijk bij Jan Diederik Postma.

Van 1976 tot 2017 was u als vrijwilliger nauw verbonden aan de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie.

In de eerste jaren reed u mee in de optocht, maar u was ook penningmeester en uiteindelijk ook vijf jaar voorzitter. Tussendoor staat er nog een voor mij mysterieuze functie in de boeken, die van Schout bij Nacht. Wat dat inhoudt, moet u mij straks na afloop van deze officiële plechtigheid maar eens vertellen …

Mede dankzij u hebben veel Deventenaren warme herinneringen aan de intocht van de Goedheiligman in onze Hanzestad. Niet voor niets heeft de stichting het gevoel een icoon te missen sinds u in 2017 gestopt bent.

Of u speciale aandacht had voor het paard van Sinterklaas weet ik niet, maar uw belangstelling voor andere paarden staat buiten kijf.

U bent al dik vijftien jaar actief voor de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub in uw woonplaats Diepenveen. U bent er al jaren bestuurslid en zat in de concourscommissie van het Nationaal Concours Diepenveen. Daarnaast was u bestuurslid van de Kring Salland van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, waarbij zo’n twintig paardensportverenigingen uit de regio zijn aangesloten. U digitaliseerde hier de gehele financiële administratie en zorgde er mede voor dat de vereniging financieel gezond is.

En dan hobby nummer drie: golfen! Voor de Sallandsche Golfclub de Hoek deed u jaren vrijwilligerswerk in allerlei commissies. U was lid van de jeugdcommissie, de wedstrijdcommissie, de handicap- en regelcommissie, de technische commissie en bestuurslid. Geen wonder dat u in 2010 benoemd werd tot Lid van Verdienste!

Meneer Postma, het is mij een genoegen om u te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Dat was best een lange zit beste mensen … Maar alle verhalen van deze bijzondere Deventenaren maken wel duidelijk hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn voor onze samenleving. Zonder kunnen we niet!”

Burgemeester van de gemeente Deventer, Ron König

 

Foto’s en tekst aangeleverd door Harry Mulder

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

duif-2

Altijd op de hoogte!

Abonneer nu! Onze postduif brengt het laatste nieuws in de inbox.

Scroll naar boven
Diepenveen

GRATIS
BEKIJK