Dorpsvisie Diepenveen 2030 aangeboden aan wethouder Marcel Elferink

  • Geplaatst op 2 oktober 2022
netwerk Diepenveen logo kopie 2

Op 29 september jl. is de Dorpsvisie Diepenveen 2030 aangeboden aan wethouder Marcel Elferink. Rondom de thema’s wonen, duurzaam, vitaal, ondernemend & gastvrij Diepenveen hebben we onze ideeën en plannen gepresenteerd en toegelicht. Meer dan 400 inwoners van Diepenveen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Dorpsvisie. De uitkomsten van de bewoners-bijeenkomsten zijn in de plannen verwerkt. Het is een inspirerend en enthousiast proces is geweest en we zijn trots op het uiteindelijke resultaat.

Uit de reacties blijkt dat er genoeg aanknopingspunten zijn om onze agenda samen op te pakken.
Er is bereidheid vanuit de gemeente om mee te denken en ons vooraf te informeren bij plannen. We hebben daarbij nadrukkelijk gewezen op het belang van participatie zodat de betrokkenheid van de dorpsbewoners bij het maken en realiseren van de plannen wordt vergroot.

Op 12 oktober a.s. wordt tijdens een raadsforum in het gemeentehuis van Deventer de visie aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Verder zijn er ideeën om de gemeenteraadsfracties uit te nodigen in Diepenveen en met hen in gesprek te gaan over de ideeën en speerpunten.

Op 18 oktober a.s. volgt er een gesprek met de gemeente Deventer over de Routekaart Wonen en Voorzieningen voor Diepenveen. Naast de leden van Netwerk Diepenveen zullen de Kerngroepleden voor het thema Wonen hieraan meedoen. Hiermee zetten we een eerste stap op de weg naar de uitvoering van de Dorpsvisie.

Het realiseren van de Dorpsvisie kan niet zonder onze partners, zoals: de plaatselijke ondernemers; Woonstichting De Marken; ​Waterschap Drents Overijsselse Delta; Stichting IJssellandschap; OVKK (Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen) etc. etc.

Op 16 november a.s. gaan we de Dorpsvisie aan hen presenteren en zullen wij in gesprek gaan over samenwerking, waar nodig hulp en ondersteuning bij de uitvoering.

Netwerk Diepenveen

Jasper Smid overhandigt de Dorpsvisie aan wethouder Marcel Elferink.

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

duif-2

Altijd op de hoogte!

Abonneer nu! Onze postduif brengt het laatste nieuws in de inbox.

Scroll naar top