24 februari inspraakavond over energietransitie bij De Koerkamp in Lettele

  • Geplaatst op 20 februari 2020
energietransitie

Gemeentebelang vraagt de mening van burgers aan de vooravond energietransitie en roept hen op hun mening te geven over de aanpassingen die nodig zijn om de stad energieneutraal te maken.

Maandag 24 februari een info-, forum- en thema-avond
Maandag 24 februari aanstaande houdt de partij een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de plannen om windmolens en zonneparken te plaatsen in de stad. “Het is vijf voor twaalf. De inbreng van burgers is hard nodig”, laat woordvoerder Erik Stegink
De inspraakavond vindt plaats twee dagen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het zogeheten energieplan. Daarin staat hoe Deventer de komende jaren de omschakeling wil maken naar duurzame energie en warmtebronnen. De stad wil dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan er binnen de eigen gemeentegrenzen op een duurzame manier wordt opgewekt. Om te komen tot een energieneutraal Deventer stelt het gemeentebestuur voor om onder meer windmolens te plaatsen in het buitengebied en te komen tot de aanleg van zonneparken om elektriciteit mee op te wekken.

Iedereen welkom
“Het gaat om grootschalige plannen die niet zijn voorgelegd aan de burger”, stelt Peter Onvlee. De fractievoorzitter van Gemeentebelang benadrukt dat de thema-avond in restaurant De Koerkamp in Lettele een open karakter kent en zodoende niet alleen voor de eigen achterban bedoeld is. “Veel burgers hebben geen idee wat het energieplan inhoudt. We willen voorkomen dat mensen straks geconfronteerd worden met plannen voor een zonnepark of een windmolen in hun achtertuin, zonder dat zij geïnformeerd zijn over het overkoepelende energieplan en dus niet de kans gekregen hebben daarover hun mening te geven.”

Aanwezigen kunnen tijdens de avond vragen stellen aan deskundigen op het gebied van duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen. Vervolgens wordt het publiek gevraagd te reageren op stellingen.

Het programma van de avond:
19.30    Ontvangst gasten en koffie etc
20.00    Presentie en gespreksleiding Chantal Everaardt (RTV Oost)
20.00    Opening door Alie Zandstra
20.05    Presentatie energieplan en RES door Erik Smeenk.
20.20    Chantal en form leden presenteren zich in 2 minuten Elevator-Pitch
20.40    Forum interactief met publiek o.l.v. Chantal (vragen vanuit publiek)
21.15     Als Input kunnen er een paar stellingen worden ingebracht die voorbereid zijn, waarbij de gasten keuze maken door
in Ja/Nee vak te gaan staan.
21.55     Afsluiten en bedanken Forumleden en Chantal
22. 00    Naborrel en netwerken

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

Nieuwsbrief

DorpspleinDiepenveen.nl brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, Klik hier om je in te schrijven of voor het teruglezen van voorgaande edities.

Scroll naar boven