NOAD is het netwerk (in wording) voor initiatiefnemers en trekkers van activiteiten voor ouderen in de gemeente Deventer die actief zijn op het gebied van kunst & cultuur[1], bewegen, zorg, mobiliteit, enz.

Dat er veel gebeurt in deze gemeente dat wisten we al wel. Het is geweldig dat zoveel mensen zich inzetten voor anderen op de genoemde terreinen. De initiatiefnemers van het NOAD zijn van mening dat het wel wat efficiënter en effectiever kan. Voor alle duidelijkheid: we gaan dus niet dunnetjes overdoen waar anderen al mee bezig zijn. Daarom willen we alle trekkers bij elkaar brengen en zorgen dat ze elkaar kunnen vinden. Want communiceren is nodig maar dan moet je wel van elkaar weten en met elkaar in contact kunnen komen.

Een centrale website is een eerste vereiste en als ze zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief dan kunnen we alle trekkers van die mooie initiatieven makkelijk bereiken. Bijvoorbeeld om nieuwe activiteiten te melden en om de jaarlijkse netwerkmarkt aan te kondigen.

Speciaal voor ouderen is een toegankelijke website of een deel van zo’n website wenselijk.[2]Deze centrale website is al in de maak (Deventer Wijzer) en hoeven we niet zelf te vullen, want voor de meeste activiteiten bestaat al een website die onderhouden wordt en die hoeven we dus alleen maar te linken

De jaarlijkse netwerkmarkt is bedoeld om bij die namen ook de gezichten te gaan zien en om gezamenlijk te vieren dat we verder bouwen aan een fijne samenleving.[3]

De eerste netwerkmarkt
Om het Netwerk Ouderen Actief Deventer te lanceren, organiseren we dit jaar bijvoorbeeld in de burgerzaal van het Stadhuis de startbijeenkomst waarvoor we naast alle trekkers van activiteiten voor ouderen ook het gemeentebestuur uitnodigen. Want deze activiteiten bestrijken diverse werkterreinen van het gemeentelijk apparaat. Het wordt een markt waar alle initiatieven/activiteiten zich kunnen presenteren en waar trekkers in het zonnetje gezet kunnen worden. Er zijn enkele korte presentaties en er is vooral veel gelegenheid om met elkaar in contact te komen.

[1] Zang, dans, schilderen, theaterbezoek, enz.
[2] Met daarnaast natuurlijk ook schriftelijke en mondelinge informatie.
[3] Door al het mediageweld denken we wel eens dat het anders is, maar de media moeten het vooral hebben van het uitvergroten van de uitzonderingen.

de NOAD initiatiefnemers
Naam – Organisatie en functie:
John Vos – Muziekkoepel de Worp
Anna Engelen – Sociaal team Deventer Buiten en ouderenadviseur
Herman Bouman – Coördinator senioren Raster
Esther van Dijk – Medewerker welzijn Ludgerus
Pieter Parmentier – Initiatiefnemer – Meerijden Diepenveen
Jan Henk van der Kolk – Artius – Humanitas
Lilian Vos – Kunstencircuit Deventer
Margot Dopheide – Regio coördinator – Stichting Vier het leven
Jantina Oplaat – Vrijwilliger coördinator Zorggroep Solis
Daphne Meerdink Veldboom –  Costumer Service Medewerker – Schouwburg Deventer
Lotti Baumann – Deventer Huisgenoten
Annegreet Rouw – Muziekhuis Deventer