Sinds kort hangt er een nieuw folderrek in de hal van het Kulturhus. Gelijk bij binnenkomst rechts, je passeert het als je gaat pinnen. Op deze manier is informatie over evenementen en activiteiten van verenigingen e.d. beter zichtbaar.

Tot op heden hing een dergelijk rek alleen in de bibliotheek. Tussen de deuren van de zalen en de toiletten hangt nog een informatiebord met posters.

Het folderrek in de hal is bedoeld voor informatie over alle gemeenschappelijke activiteiten in het dorp en de nabije omgeving. Als je daar wat kwijt wilt, dan kan dat na overleg met de medewerkers van de Hof van Salland. Dus kijk eens wat er te doen is.