In Beeld: Straatnamen verklaard, Schimmelpennincksingel

naamloos x

De Schimmelpennincksingel is een rondlopende straat in de nieuwbouw Voorhorst. Deze straat ligt voor een deel langs het water – naast de Boxbergerweg – vandaar ‘singel’. De naam is door de gemeente Diepenveen toegewezen, dus voor 1999.

Schimmelpennincksingel nu, foto Jaco Remmelink

Markerigter
De Schimmelpennincksingel is vernoemd naar markerigter Garrit Willem Schimmelpenninck. Hij was de loco ofwel plaatsvervanger voor Anna van Suchtelen, die eigenaresse was van boerderij Vosselbelt (over haar meer bij de Van Suchtelensingel). Dit staat te lezen in het verslag van het bestuur van de marke* Tjoene, het zg. ‘Markeregt van Tjoene’. In 1685 werd Anna van Suchtelen benoemd tot markerigter, maar een vrouw oefende dat ambt in die tijd niet uit.

*Een marke was een aaneengesloten stuk woeste grond dat bij een aantal hoeven in de omgeving hoorde en door de eigenaren van die zg. ‘gewaarde hoeven’ werd bestuurd. Dit was een oude historische bestuursvorm met als dagelijks bestuur twee markerigters, waarbij elk jaar de oudste aftrad. Er waren ook katersteden, kleine boerderijen waar landarbeiders (zonder rechten) woonden. De marke Tjoene grensde aan de marken Borgele en Rande. Het verslag ‘Markeregt van Tjoene’ loopt van 1550 tot 1834.

Familie Voorhorst
De wijken Voorhorst I, II en III zijn vernoemd naar de familie Voorhorst, die de boerderij Vosselbelt bewoonde, ongeveer op de plek waar nu de Voorhorsterbrink ligt.

Schimmelpennincksingel nu, foto Jaco Remmelink

De foto met paard en wagen toont de weide waar nu de Schimmelpennincksingel ligt, op de achtergrond de Boxbergerweg. Boer Gait Voorhorst is aan het ploegen. Foto Harry Mulder / Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Tekst: Lamberthe de Jong / Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.
Meer informatie is te vinden in het in 1951 uitgegeven boek over het ‘Markeregt van Tjoene’. Dit is een onderdeel van Overijsselsche Stad- Dijk- en Markeregten, derde deel – 23ste stuk, een uitgave van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG).

Interessant? Deel het artikel

Adverteerders

Ook interessant

Agenda

Nieuwsbrief

DorpspleinDiepenveen.nl brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, Klik hier om je in te schrijven of voor het teruglezen van voorgaande edities.

Scroll naar boven