• 24 mei 2019
  • 16:00

Op 12 juni 1935 overleed de Diepenveense dokter G.A. Muijs. Vrienden en patiënten startten een inzameling voor een bijzonder herinneringsmonument dat in samenspraak met de nabestaanden op de Begraafplaats aan de Roeterdsweg werd geplaatst. Van de overige gelden werd ‘het dokter Muijsfonds’ opgericht. Het monument, ontworpen door de bekende architect ir. W.P.C. Knuttel, werd opgebouwd uit speciale handgevormde en zwart geglazuurde stenen.

Inmiddels waren deze kwetsbare stenen door de tand des tijds aangetast en is op initiatief van de Historische Vereniging Diepenveen door de ‘Werkgroep Begraafplaats Roeterdsweg’ de restauratie van het monument ter hand genomen. Op 24 mei zal om 16.00 uur, zo mogelijk in aanwezigheid van enkele nabestaanden van de dokter, het resultaat worden onthuld. Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

De foto toont het ‘monument’ voor restauratie.