Aan de IJsseldijk tussen Olst en Deventer ligt landgoed De Haere. Het landgoed is 130 hectare groot en bevat een havezate met park en bijgebouwen, boerderijen, gemengd bos, weilanden en bouwland. De havezate heeft – hoewel ouder – sinds 1778 zijn huidige uiterlijk, wanneer die door de toenmalige eigenaar Jan van Suchtelen verbouwd wordt voor zijn grote gezin. Op het landgoed bevinden zich een namaakruïne en de grootste zonnewijzer van Europa. Het huis doet sinds 2008 dienst als kantoor voor de Stichting IJssellandschap; op de begane grond is horeca.

Op het landgoed bevindt zich tevens de IJssellinie. Van 1950 tot 1968 moet de linie ervoor zorgen een onverhoopte opmars van het Rode Leger te vertragen door een brede zone langs de rivier onder water te kunnen zetten. Diverse restanten hiervan zijn nog zichtbaar: kazematten, bunkers en een noodhospitaal.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites: kasteeldehaere.nl, www.ijssellandschap.nl/landgoederen/de-haere en www.ijssellinie.nl