Beweegroutes

Beweegroutes
In en om Diepenveen worden beweegroutes aangelegd.
Meer bewegen buiten zou makkelijker moeten zijn. Iedereen heeft baat bij meer beweegmogelijkheden buiten. Een fysiotherapeut kan zijn patiënten met een programma naar buiten kunnen sturen om opdrachten te doen. Een sportclub kan de route doen. Maar niet alleen patiënten of sporters, iedereen kan de routes lopen en de oefeningen en spellen doen! Daarvoor zijn geen dure toestellen nodig.

Gebruikmaken van dingen die er al zijn
Voor de oefeningen en spellen wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande elementen langs de route, zoals muurtjes en bomen. Er kunnen ook markeringen worden aangebracht op de grond. Denk in de bebouwde kom aan stoepen, bankjes, muurtjes en dergelijke. Is het bos kun je klauteren over boomstammen, of er wordt iets toegevoegd aan een bestaand element, bijvoorbeeld een touw tussen twee bomen of een verbindingsbalk.
Bij de meeste elementen kunnen meerdere oefeningen of spellen worden gedaan. Elke oefening heeft een niveau: van licht tot zwaar, dit wordt op het bordje aangegeven. De route zelf wordt gemarkeerd met vierkante bordjes met een pijl erop.

Voor wie?
De routes kunnen worden gelopen bijvoorbeeld door mensen die voor een revalidatie oefeningen moeten doen, maar ook gewoon om fit te blijven. En ook kinderen kunnen de routes doen! De routes kunnen individueel worden gelopen maar ook in groepsverband. Dus ook sportgroepen en -verengingen kunnen gebruikmaken van de routes.
Om de routes nog interessanter te maken, kan er een thema worden toegevoegd zoals natuurbeleving, historie van de omgeving of kinderspellen.

Bootcamproute
De eerste route is de bootcamproute, deze was klaar in maart 2019. De route is met hulp van Stichting IJssellandschap aangelegd in het bos bij Rande. Dit is een route met uitdagende elementen maar ook lichte oefeningen kunnen worden gedaan. Veel spellen en oefeningen worden gedaan met paaltjes, hellingen en bomen die er al waren maar er zijn ook stoere elementen geplaatst. De meeste hiervan zijn gemaakt van hout dat afkomstig is uit het bos. Dat is dus direct hergebruik en het ziet er nog mooi uit ook!

Route vanuit De Spil
In het voorjaar van 2019 wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe beweegroute, door en om het dorp Diepenveen. Deze route start bij De Spil en gaat via de Draaiomsweg, Wetermansweg, Koopmansweg, Schapenzandweg, Langs de Wetering, Dorpsstraat en terug naar de Spil.

Voor en door Diepenveners
Er is een professionele projectleiding en grote elementen worden door vakmensen geplaatst. Maar veel werk wordt ook gedaan door vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de routes niet alleen worden ontwikkeld vóór inwoners van Diepenveen (en omgeving), maar ook dóór de bewoners. Als je een idee hebt voor een route, bijvoorbeeld een thema of activiteit, ben je welkom om mee te doen. Ook hulp in de vorm van werkzaamheden aan de route of materialen, bijvoorbeeld hout, is welkom!

Wil je meehelpen of meer informatie? www.facebook.com/BeweegroutesDiepenveen of via e-mail: stichtingvrijdeventer@gmail.com.

Scroll naar boven