Beweegroutes
In en om Diepenveen worden beweegroutes aangelegd. Het idee ontstond toen fysiotherapeut Wouter Aalders speelruimte specialist Elske Oost op zijn behandeltafel had. Zij waren het erover eens dat meer bewegen buiten gemakkelijker zou moeten zijn. Iedereen heeft baat bij meer beweegmogelijkheden buiten. Een fysiotherapeut kan zijn patiënten dan naar buiten kunnen sturen om opdrachten te doen. Ze krijgen een programma mee met de oefeningen die ze moeten doen. Daarvoor zijn geen dure toestellen nodig. Maar niet alleen patiënten, iedereen kan de routes lopen en de oefeningen doen!

Markeringsbordjes
Langs de route worden met bordjes de beweegmogelijkheden aangegeven. Voor de oefeningen wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande elementen langs de route, zoals muurtjes en bomen en er kunnen ook markeringen worden aangebracht op de grond. Denk in de bebouwde kom aan stoepen, bankjes, muurtjes en dergelijke. Is het bos kun je klauteren over boomstammen, of er wordt iets toegevoegd aan een bestaand element, bijvoorbeeld een touw tussen twee bomen of een verbindingsbalk. Bij de meeste elementen kunnen meerdere oefeningen worden gedaan. Elke oefening heeft een niveau: van licht tot zwaar, dit wordt op het bordje aangegeven. De route zelf wordt gemarkeerd met vierkante bordjes met een pijl er op.

Voor wie?
De routes kunnen worden gelopen bijvoorbeeld door mensen die voor een revalidatie oefeningen moeten doen, maar ook gewoon om fit te blijven. En ook kinderen kunnen de routes doen! De routes kunnen individueel worden gelopen maar ook in groepsverband. Dus ook sportgroepen en -verengingen kunnen gebruikmaken van de routes.
Om de routes nog interessanter te maken, kan er een thema worden toegevoegd zoals natuurbeleving, historie van de omgeving of kinderspellen.

Overzicht geplande routes

De Bootcamproute is geopend op 9 maart 2019! Meer over de opening kun je hier lezen. Jong of oud, dat maakt niet uit! Op deze route kom je leuke eenvoudige elementen tegen die jou uitdagen te bewegen. Onder begeleiding van een instructeur of gewoon lekker op jezelf. Voor deze route is een flyer beschikbaar met verschillende oefeningen die je kunt doen op de elementen, net waar je zin in hebt. Er staat een informatiepaneel over de route aan het eind van de Schapenzandweg, bij de IJsseldijk.

Seniorenroute: een al bekend rondje voor de senioren van Huize Salland. Door het toevoegen van enkele extra speelaanleidingen en een rustpunt wordt het nog leuker om dit rondje te maken.

Activiteitenroute: langs het schoolplein en door het dorpsbos. Onderweg kom je langs historische punten met een verhaal en er zijn verschillende activiteiten te doen. Diepenveen komt in beweging en ontmoet elkaar onderweg!

Aan de aanleg van de Bootcamproute droegen onder andere bij: diverse vrijwilligers uit Diepenveen, De Spil paramedisch centrum, Eno Zorgverzekeraar-Salland Zorgverzekeringen, de Fysiotherapeut, gemeente Deventer, IJssellandschap, NOC*NSF, OBB Speelruimtespecialisten, provincie Overijssel, Schaal 10 Cartografie, Werkplaats31 en WijDeventer-Diepenveen. Wil je meehelpen of meer informatie? Mail naar stichtingVrijDeventer@gmail.com.

Voor en door Diepenveners
Er is een professionele projectleiding en grote elementen worden door vakmensen geplaatst. Veel werk wordt er ook gedaan door vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de routes niet alleen worden ontwikkeld vóór inwoners van Diepenveen (en omgeving), maar ook dóór de bewoners. Als je een idee hebt voor een route, bijvoorbeeld een thema of activiteit, ben je welkom om mee te doen. Ook hulp in de vorm van werkzaamheden aan de route of materialen, bijvoorbeeld hout, is welkom!

Wil je meehelpen of meer informatie? www.facebook.com/BeweegroutesDiepenveen of via e-mail: stichtingvrijdeventer@gmail.com.