Beweegroutes
In en om Diepenveen worden de komende tijd Beweegroutes aangelegd.
Het idee ontstond toen fysiotherapeut Wouter Aalders speelruimte specialist Elske Oost op zijn behandeltafel had. Zij waren het erover eens dat meer bewegen buiten gemakkelijker zou moeten zijn. Iedereen heeft baat bij meer beweegmogelijkheden buiten. Een fysiotherapeut kan zijn patiënten dan naar buiten kunnen sturen om opdrachten te doen. Ze krijgen dan een programma mee met de oefeningen die ze moeten doen. Daarvoor zijn geen dure toestellen nodig. Maar niet alleen patiënten, iedereen kan de routes lopen en de oefeningen doen!

Markeringsbordjes
Langs de route worden met bordjes de beweegmogelijkheden aangegeven. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande elementen langs de route, zoals muurtjes en bomen en er kunnen ook markeringen worden aangebracht op de grond. Denk in de bebouwde kom aan stoepen, bankjes, muurtjes en dergelijke. Is het bos kun je klauteren over boomstammen, of er wordt iets toegevoegd aan een bestaand element, bijvoorbeeld een touw tussen twee bomen of een verbindingsbalk. Bij de meeste elementen kunnen meerdere oefeningen worden gedaan. Elke oefening heeft een niveau: van licht tot zwaar, dit wordt op het bordje aangegeven. De route zelf wordt gemarkeerd met vierkante bordjes met een pijl er op.

Voor wie?
De routes kunnen worden gelopen bijvoorbeeld door mensen die voor een revalidatie oefeningen moeten doen, maar ook gewoon om fit te blijven. En ook kinderen kunnen de routes doen! De routes kunnen individueel worden gelopen maar ook in groepsverband. Dus ook sportgroepen en -verengingen kunnen gebruik maken van de routes.
Om de routes nog interessanter te maken, kan er een thema worden toegevoegd zoals natuurbeleving, historie van de omgeving of kinderspellen.

Bootcamproute
De eerste route die nu aangelegd wordt, is de bootcamproute. Deze wordt met hulp van Stichting IJssellandschap aangelegd in het bos bij Rande. Dit is een route met uitdagende elementen maar ook lichte oefeningen kunnen worden gedaan. Alle elementen die worden geplaatst, zijn gemaakt van hout dat afkomstig is uit het bos. Dat is dus direct hergebruik en het ziet er nog mooi uit ook!

Voor en door Diepenveners
Er is een professionele projectleiding en grote elementen worden door vakmensen geplaatst. Maar veel werk wordt ook gedaan door vrijwilligers. Het is de bedoeling dat de routes niet alleen worden ontwikkeld vóór inwoners van Diepenveen (en omgeving), maar ook dóór de bewoners. Als je een idee hebt voor een route, bijvoorbeeld een thema of activiteit, ben je welkom om mee te doen. Ook hulp in de vorm van werkzaamheden aan de route of materialen, bijvoorbeeld hout, is welkom!

Wil je meehelpen of meer informatie? www.facebook.com/BeweegroutesDiepenveen of via email: stichtingvrijdeventer@gmail.com.