Eenzame jongeren kunnen gratis naar het Kloosterfestival in Diepenveen

IESSEL Cider zoekt appels en peren voor cider

De IESSEL ciderij maakt ambachtelijke cider van vers sap van hoogstamfruit uit boomgaarden in de IJsselstreek. Een deel van het fruit uit deze boomgaarden wordt niet door de eigenaren gebruikt. IESSEL Cider kan deze appels en stoofperen prima gebruiken voor de productie van haar appel- en perencider. Mocht u in de loop van september appels, stoofperen of kweeperen over hebben dan maken zij daar graag cider van. Als tegenprestatie krijgt u in het voorjaar van 2020 een aantal flessen cider retour.

Rijpe, schone, onbeschadigde appels (minimale hoeveelheid 50 kg) kunt u op zaterdag 21 september en zaterdag 5 oktober tussen 09:00 en 15:00 aanleveren bij onze ciderij bij klooster Sion (Vulikerweg 6 te Diepenveen). Voor vragen over de geschiktheid van het fruit of afspraken over het plukken van grotere hoeveelheden appels kan contact worden opgenomen met de cidermakers. Voor het aanleveren van kweeperen en stoofperen ook graag vooraf contact opnemen omdat er specifieke eisen gelden voor het persen.

Informatie over de mogelijkheden voor het aanleveren van fruit en de tegenprestatie staat op https://www.iesselcider.nl/appels-over. Voor informatie over de geschiktheid van fruit voor de ciderproductie en andere vragen kunt u contact opnemen met de cidermakers via info@iesselcider.nlof 06-52401684.

Cidermakers Marin en Rob helpen in de winter als vrijwilliger bij het snoeien van hoogstambomen in de omgeving van Deventer. Door het niet gebruikte fruit te verwerken tot cider, brengen zij het hoogstamfruit uit de IJsselstreek tot waarde en dragen zo bij aan het behoud van de boomgaarden en de daar aanwezige oude rassen. In 2018 won IESSEL cider de Foodlog vakjury prijs als beste cider van Nederland.

Videoverslag van het zonnige Midzomeravondfeest op 22 juni 2019

Het Oranjecomité Diepenveen heeft op 22 juni j.l. samen met de Taakgroep Kennismaken en Ontmoeten de Midzomeravond georganiseerd. Ook dit jaar was er weer een divers programma voor jong en oud. Harry Vos heeft er weer een sfeervolle video-impressie van gemaakt.

Zingen, schminken, knutselen, vuurtje stoken, barbecueën
Het feest begon overdag met een gevarieerd programma, gevolgd door een gezellige ‘doe-het-zelf-BBQ’.
’s Ochtends was er een koffieconcert met medewerking van shantykoor ‘De Trossen Los’, ’s middags konden kinderen zich laten schminken en knutselen o.l.v. Mia Stokman. Verder kon je vuurtjes stoken, stokbrood en marshmallows bakken met Scouting Diepenveen. Hondensportvereniging de Vriend gaf een demonstratie. Tijdens de BBQ waren er diverse muziekoptredens in de muziekkoepel: door Stef Tijhaar, Dames van Adel en Jemilo.

Video: Harry Vos

De Rommelmarkt en Veiling van Diepenveen is dit jaar voor de 46e maal!

In 1973 is de Hervormde Vrouwengroep in Diepenveen begonnen met het organiseren van een bazaar. Dat was in feite de eerste Diepenveense rommelmarkt. Na een paar jaar was het gebeuren al zo groot geworden, dat voor de organisatie een aparte commissie werd opgericht. Ook wordt er een veiling gehouden. De opbrengst zou mede zijn voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Diepenveen. Later werd de werkgroep Diepenveen van de parochie Maria Koningin erbij betrokken om een zo breed mogelijk draagvlak voor de rommelmarkt te hebben.

Tegenwoordig is de parochie Maria Koningin opgegaan in de parochie Heilige Lebuinus te Deventer Verder delen diverse verenigingen en/of instellingen uit Diepenveen mee in de opbrengst van de rommelmarkt. Tegenwoordig deelt ook elk jaar één van de 2 basisscholen in Diepenveen mee in de opbrengst.

Om een rommelmarkt te houden heb je materiaal nodig voor de verkoop.
Op de eerste zaterdag in september is er in Diepenveen een huis-aan-huis inzameling van gebruikte spullen die de week erna worden gesorteerd en nagekeken. Ook worden de artikelen gesorteerd welke naar de veiling gaan.

De vaste dag van de rommelmarkt is de tweede zaterdag in september in en om het Kulturhus'(Hof van Salland). Dit jaar is dat 14 september. Vele tientallen vrijwilligers zijn dan al voor dag en dauw in touw om alles in goede banen te leiden. Aan het eind van de dag wordt dan de financiële balans opgemaakt. In het algemeen kan dan terug worden gezien op een geslaagde rommelmarkt met een flink positief saldo welke uitgekeerd wordt aan deelnemende verenigingen en instanties.

De rommelmarkt wordt dit jaar voor de 46e maal georganiseerd en is in al die jaren een begrip geworden in de regio en trekt honderden mensen. In de weken voorafgaand aan de rommelmarkt zijn er tientallen vrijwilligers in de weer om alles wat nodig is te doen. Het sterke punt van deze rommelmarkt is dan ook dat alles gedaan wordt met vrijwilligers en alle opbrengst ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt aan de verenigingen en instanties. Verder krijgt de organisatie regelmatig te horen dat alles duidelijk en overzichtelijk te koop aangeboden wordt. Het is geen grote hoop op elkaar gestapelde spullen waar iedereen het zijne uit tevoorschijn moet halen.

Een schatting is dat er de afgelopen 45 jaar ruim € 420000,- is uitgekeerd aan de verschillenden instanties en verenigingen in Diepenveen. Het mag wel duidelijk zijn dat zo’n bedrag heeft bijgedragen aan het welzijn van deze instellingen en verenigingen die hebben meegedeeld. Een greep hieruit zijn o.a. de Protestantse Kerk, Parochie Maria Koningin sectie Diepenveen, OBS Slingerbos, BS de Zonnewijzer, Diepenveense Sportclub(div. afdelingen)LR en PC Diepenveen, de Hunneruiters, Muziekver. Sempre Crescendo, Zangkoor Soli Deo Gloria, Padvinderij, EHBO, Vogelvrienden, Kinderdagkamp, Hengelaarsver. e.v.a.

De rommelmarktcommissie heeft dan ook niets te klagen over de aanvragen voor een bijdrage. Dit jaar gaat de opbrengst naar: Protestantse Gemeente Diepenveen, Parochie Heilige Lebuinus te Deventer, Zangver. Soli Deo Gloria, Vogelvreugd Olst-Diepenveen, Taakgroep Kennismaken en Ontmoeten, Schietver. De Vijf Rozen, DSC Beachhandbal, Basisschool de Zonnewijzer.

Zie voor verdere informatie: www.rommelmarktdiepenveen.nl, Facebook en e-mail: info@rommelmarktdiepenveen.nl

Boerderij de Oosterwaarde bestaat 25 jaar

We houden allemaal van lekker eten. Eigenlijk zouden we ons eten het liefst direct van het land op ons bord zien. Lekker vers en vertrouwd. En liefst nog verantwoord geteeld ook. Laat dat nou precies zijn wat de Oosterwaarde al 25 jaar doet. Om dit te vieren geeft de boerderij op 7 september van 14.00 tot 17.00 uur een groot jubileumfeest.

De Oosterwaarde is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. Er worden meer dan 50 soorten groenten verbouwd zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Klanten van de Oosterwaarde hebben een ‘oogstaandeel’. Zij geven het vertrouwen door minimaal een kwartaal wekelijks groenten af te nemen. De boeren op hun beurt spannen zich in om de aarde, de planten, de mensen en de dieren naar beste kunnen te verzorgen.

Nieuw op de Oosterwaarde is de kleinfruittuin. Hier worden allerlei soorten zachtfruit geteeld zoals aardbeien, kruisbessen, frambozen, zwarte, rode, witte en blauwe bessen en bramen. Van juni tot oktober is er elke week wat te plukken. De fruittuin is een mooie en verzorgde plek die zich in de toekomst ook goed leent als beschutte werkplek voor mensen met een begeleidings- of coachingsvraag.

Op de feestdag kun je genieten van een optreden van het Wereldkoor, workshops volgen, een rondleiding krijgen, de schapen bekijken of gewoon rondstruinen. Uiteraard ontbreken de lekkere hapjes en drankjes niet. ‘Buiten BSO de Oosterwaarde’ organiseert een speciaal kinderprogramma. Voor groot en klein is er dus genoeg te beleven.

Iedereen is welkom op 7 september op de Oosterwaarde, Sallandsweg 6 in Diepenveen. Voor meer informatie kijk op www.oosterwaarde.nl.

Ben Droste, een uitgetreden kapelaan die de mens boven het systeem stelt

Interview met Ben Droste wonend aan het Randerpad

Ben vertel eens wat over jezelf

Dat is een hoop. Ik ben 86 en er is heel wat gepasseerd. Geboren in Lobith. Ik was de jongste van acht kinderen. Mijn moeder had het dus druk en was bovendien vaak ziek. Daarom werd mijn oudste zus na de lagere school thuisgehouden om haar te helpen. In feite had ik twee moeders en emotioneel was mijn oudste zus van die twee het belangrijkst. Toen zij 18 jaar werd, had ze de leeftijd om in het klooster in te treden en is ze gegaan. Ik was toen op vijfjarige leeftijd mijn eerste moeder kwijt. Ze verdween van de ene dag op de andere uit mijn leven en veel later heb ik me gerealiseerd dat dit verlies de reden is geweest waarom ik als kind al besloot om priester en missionaris te worden: ik ging mijn moeder-zus achterna. Zo belandde ik in 1946 op dertienjarige leeftijd op een kleinseminarie in Tilburg, vlak bij het klooster waar zij ingetreden was. Hoewel zij het jaar daarvoor al door een verdwaalde V2 was omgekomen, heb ik die premature beroepskeuze niet herzien. Ik werd lid van een kloostergemeenschap, tot priester gewijd en in 1962 aangesteld als kapelaan (assistent van een pastoor) in een grotestadsparochie.

Het eerste jaar heb ik daar met overtuiging en plezier gewerkt. Toen werd de oude maar vernieuwende pastoor vervangen. Zijn opvolger duldde geen nieuwlichterij en ik kwam snel tot de conclusie dat ook een religieus instituut keihard en mensonvriendelijk kan zijn. Dus ben ik na drie jaar uitgetreden, dat was een ingrijpend besluit. Als randkerkelijke heb ik toen vanuit Utrecht nog een tijdje bij de oecumenische groepering Shalom in Bunnik diensten meegemaakt.

Met het christendom heb ik heel weinig meer. Ik noem mij wel eens een evolutionist, want ik ben zeer geboeid door onder andere Teilhard de Chardin die een originele visie op de evolutie ontwikkelde, waarin de mens een sturende factor wordt in een hoopvolle toekomst (Teilhard de Chardin, jezuïet, paleontoloog en theoloog. Paus Pius XII veroordeelde zijn stellingen, JR).

Dan moet je opnieuw beginnen
Dat klopt, ik wilde een studie beginnen maar ik werd verliefd. Dus het perspectief van weer studeren veranderde. Ik moest een bron van inkomsten vinden. Toen ben ik gaan werken in een boekhandel, gespecialiseerd in katholieke theologie, in Utrecht. De verdiensten vielen echter tegen. Ik ben – na een jaar in die boekhandel en nog twee maanden bij een juridische uitgever in Deventer – bij uitgeverij Paul Brand in Hilversum als redacteur gaan werken. Na vier jaar hield ik het ook daar voor gezien, omdat die maatschappijkritische uitgeverij werd ingepakt in een groot uitgeversconcern.

Een klein beetje in paniek ben ik naar wat anders gaan zoeken. Humanitas, een landelijke vereniging met het centraal bureau in Amsterdam, wilde mij wel hebben. Zij was in 1945 opgericht door de SDAP ( Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, uiteindelijk opgegaan in de Partij van de Arbeid, JR) als aanvulling op de christelijke instellingen. Uiteraard staat hier de mens centraal. Het Humanistisch Verbond is, zou je kunnen zeggen, een voortbrengsel van Humanitas.

Mijn functie werd beleidsmedewerker ouderenwerk, adviseur in de werkgebieden in het land. Ook ben ik daar actief geweest met het schrijven van veel publicaties. Ik heb er ruim 24 jaar gewerkt. Ik kreeg daar ook de ruimte om een landelijke actiegroep op te richten: De Jong Oud Trust ter bevordering van een ononderbroken levensloop. Doel: vernieuwingen tot stand te brengen. Onder meer in de intramurale zorg. Het opnemingsbeleid was toen: een derde gezond, een derde een beetje krakkemikkig en een derde verzorgingsbehoevend. Dat was de ideale bevolking van verzorgingshuizen in het hele bejaardenwerk. Als rebel vond ik dat mensen niet in een verzorgingstehuis horen als ze niet echt verzorging behoeven. Mensen moesten zo lang mogelijk op zichzelf kunnen wonen. Nu is dat na een ruwe afbraak van de verzorgingstehuizen de leer geworden. Dat is een pure geldkwestie geweest.

Ik hoor onder andere Lobith, Utrecht, Amsterdam en nu zitten we in Diepenveen, hoezo?
Ik dacht al: die vraag zal wel komen. We wilden een Stichting Ouderenadviseurs opzetten. Met onafhankelijke adviseurs voor ouderen, die tegenwicht konden bieden aan organisaties en onpartijdig advies konden geven aan ouderen. Liesbeth Klein Beernink was directeur van een buurtvoorziening in Amsterdam die als eerste dit model overnam; zij woonde in Harfsen. Toos van Aarsen, mijn huidige echtgenote, kwam uit het maatschappelijk werk en zocht ander werk. Toos is bij haar stichting ouderenadviseur en later groepscoördinator geworden. Zo kwamen wij met Liesbeth in gesprek. Ik was inmiddels een beetje uitgewerkt, ik was zestig en kon met de VUT. Ons huis in De Bilt was toe aan een grondige onderhoudsbeurt en ik wilde in de tuin een schrijvershonk bouwen. Dat ging veel geld kosten. Op enig moment zeiden we tegen elkaar: laten we ons huis verkopen en wat anders gaan zoeken. Liesbeth zei toen: je moet eens óver de IJssel gaan kijken. Dat is veel goedkoper en het is leuk volk. Zij reisde zelf ook van Harfsen naar Amsterdam, dus dat hoefde geen obstakel te zijn. Zo zijn we in 1994 hier terechtgekomen. We wonen dus al 25 jaar in Diepenveen.

Je hebt veel geschreven, doe je nog wat als schrijver?
Ik schreef erg veel voor Humanitas. Regelmatig zat ik ergens in een hutje lekker afgezonderd te schrijven. Later heb ik in Diepenveen enkele boeken geschreven: Aarzelend licht, een mythische toekomstvertelling en ook een trilogie in het genre fantasy De weg binnendoor. Vorig jaar ben ik begonnen om mijn levensverhaal op te schrijven. Daar ga ik komende winter waarschijnlijk mee verder. Door het timmeren van een boomhut voor de kleinkinderen is dat deze zomer blijven liggen.

Ooit heb je in Deventer een gedichtenwedstrijd gewonnen
Dat was in 2016. Naar aanleiding daarvan heb ik wat gedichten uit een la gehaald en gebundeld onder de titel Pitten doorslikken uitgegeven. Ik voel me echter prozaschrijver, geen dichter. Maar ik kan wel gedichten ópschrijven; die komen namelijk min of meer vanzelf, daar wacht ik op.

Heb je je nog ingezet voor de Diepenveense gemeenschap?
Wim Roetert, mijn inmiddels overleden buurman, heeft de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o. opgericht en hij heeft mij daarin meegesleept. Ik zat in het bestuur en was de trekker van de pr-groep. Daar zat veel werk in en na vijftien jaar vond ik het vorig jaar welletjes.

Hoe beleef je Diepenveen?
Voor zowel Toos als voor mij is het wonen hier heerlijk. Het was de bedoeling dat ik hier schrijver-schrijnwerker zou worden. Ik wilde gaan schrijven en timmeren. Maar toen ik hier in De Ravenbosch kwam, was ik verloren. De eerste zeven jaren hier ben ik zes dagen per week druk bezig geweest met het huis, het terrein en het bos.De kracht van Diepenveen is naar mijn idee, dat wij aan de stad hangen en niettemin een dorp blijven. Je wordt mentaal toch gauw opgeslokt door een stad en dan is het best opvallend dat jongeren hier vaak vertrekken en uiteindelijk weer naar het dorp terugkomen.

 

Interview en foto: Jaco Remmelink

 

De Zonnebloem Afdeling Diepenveen bezorgt al 40 jaar ouderen een glimlach!

Al sinds 29 augustus 1979 is de Zonnebloem actief in Diepenveen. We vieren dit jaar dus een 40-jarig jubileum! De Zonnebloem Diepenveen heeft aandacht voor de veelal oudere dorpsgenoten die soms door een fysieke beperking erg aan hun huis zijn gebonden.

Voor deze mensen organiseert de Zonnebloem talrijke uitstapjes en activiteiten in de directe omgeving en soms iets verder weg. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen er op deze manier voor dat ouderen kunnen deelnemen aan activiteiten die ze anders zelfstandig niet meer kunnen doen. Zo stellen we hen in staat om sociale contacten in stand te houden en eenzaamheid tegen te gaan.

Het gevarieerde jaarprogramma van de Zonnebloem Diepenveen bestaat dit jaar uit ondermeer: pannenkoeken eten, een High Tea, een ontspanningsmiddag in Sparrenheuvel, bezoeken aan een tuincentrum in het voorjaar en rondom de kerstperiode en aan het museum de Pothaar en natuurlijk de jaarlijkse busreis. Daarnaast bezoeken onze vrijwilligers regelmatig een aantal aan huis gebonden dorpsbewoners, gewoon voor een gezellig praatje en even sociaal contact.

Jaarlijks bezorgen de 25 vrijwilligers zo’n 120 dorpsgenoten een mooi moment en een glimlach! Heb jij belangstelling om deel te nemen aan activiteiten van De Zonnebloem of wil je wellicht als vrijwilliger iets betekenen neem dan via zonnebloemdiepenveen.secr@gmail.com contact met ons op.

Het 40-jarig jubileum van De Zonnebloem Diepenveen wordt gevierd door dit jaar de ouderen in het dorp extra in het zonnetje te zetten en door een receptie op vrijdag 30 augustus a.s. in het Kulturhus Diepenveen.

IJsselhoevenFestijn: zaterdag 31 augustus (klooster Nieuw Sion Diepenveen)

Op zaterdag 31 augustus viert Stichting IJsselhoeven feest. Die dag zullen op klooster Nieuw Sion drie projecten (over Riet, Luiken en Kloosterboerderijen) worden afgesloten en viert de stichting haar 15-jarig bestaan. Aan het einde van de dag kunt u de première van Kring Lopen bijwonen, een theaterstuk over duurzaamheid, energie en landbouw. De hele dag is er van alles te doen, er is een markt en klooster Nieuw Sion is te bezoeken. Iedereen is van harte welkom!

De resultaten van drie afgeronde IJsselhoevenprojecten worden getoond. ’s Ochtends om 10.00 uur start het programma met een vertelling door Clemens Hogenstijn over de geschiedenis van de kloosters in de IJsselvallei en presenteert Annemarieke de Kloet het kloosterboerderijenboek. Wim Nugteren vertelt over de projecten Luiken en Riet en presenteert de boeken die hierover gemaakt zijn. En er is uniek beeldmateriaal te zien over het hele proces van riet als dakbedekking, gemaakt door de Welsumse videoclub.

Vanaf 11.30 uur kan de markt met alles rondom luiken en riet bezocht worden: rietdekkers, rietsnijders, timmerlieden en schilders presenteren zich. Daarnaast kun je deelnemen aan een rondleiding door het voormalige klooster Nieuw Sion. Je kunt Iessel Cider proeven en alles gewaar worden over het maakproces. Verder is er nog een aantal kramen van bedrijven en organisaties die laten zien waar ze mee bezig zijn. Dit alles verlevendigd met muziek van Marak.

Na de middag om 13.00 uur besteedt Stichting IJsselhoeven aandacht aan haar 15-jarig bestaan. Een paar gebeurtenissen en resultaten uit de korte maar rijke geschiedenis van de Stichting komen aan bod. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van Wim Jansen, historisch bouwkundige van Stichting IJsselhoeven. Hij wordt bedankt voor al die jaren tomeloze inzet. Iedereen die met Wim te maken gehad heeft, wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Om 15.00 uur tenslotte, vindt de première plaats van het interactieve theaterstuk Kring Lopen. Dit locatietheater is ontwikkeld door Stichting IJsselhoeven samen met de Boerengroep & Inspringtheater uit Wageningen. Het gaat over duurzaamheid, over klimaat, energie en andere vormen van voedselproductie. Actuele thema’s; iedereen heeft het erover, maar als het om maatregelen gaat dan krijgen we meestal ruzie. Kan dat niet anders?

Iedereen die geïnteresseerd is in boerderijen, in erfgoedthema’s van deze tijd of de manier waarop een bewonersorganisatie als Stichting IJsselhoeven met behoud en ontwikkeling omgaat, is van harte uitgenodigd. Het IJsselhoevenFestijn vindt plaats op zaterdag 31 augustus van 10 tot 17 uur op klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen. Toegang is gratis en het is vrij in- en uitlopen: je kunt zelf bepalen of je het hele programma bijwoont of slechts een deel. Maar mis het zeker niet!

Stichting IJsselhoeven (www.ijsselhoeven.nl)

Boerderij de Oosterwaarde bestaat 25 jaar

Diepenveen – We houden allemaal van lekker eten. Eigenlijk zouden we ons eten het liefst direct van het land op ons bord zien. Lekker vers en vertrouwd. En liefst nog verantwoord geteeld ook. Laat dat nou precies zijn wat de Oosterwaarde al 25 jaar doet. Om dit te vieren geeft de boerderij op 7 september van 14.00 tot 17.00 uur een groot jubileumfeest.

In Beeld: Straatnamen verklaard, Brinkerinckbaan

Van sommige straatnamen – Dorpsstraat, Olsterweg, Sallandsweg – is het duidelijk waarom ze zo heten. Van andere is het minder bekend: waar stond die molen dan aan de Molenweg, wie was Swedera van Runen ook alweer, wat is er oranje aan de Oranjelaan en hoezo Draaiomsweg?

Lamberthe de Jong van de Historische Vereniging Diepenveen belicht regelmatig een lokale straat met een korte uitleg en een paar oude en nieuwe beelden. Het zesde ‘Straatnamen verklaard’ artikel gaat over de Brinkerinckbaan.

Trekkerslep 2019 terugblik

De 32e editie van de Trekkerslep Diepenveen 2019 zit er weer op! De organisatie blikt terug op een onvergetelijke dag.

Door het grote aantal deelnemers beloofde het een goed gevulde dag te worden. De wedstrijd heeft een half uurtje stil gelegen vanwege de regen, maar dat mocht de pret niet drukken! Door de baan snel af te dekken met plastic is voorkomen dat de klei te glibberig werd. Over de gehele dag zorgden prachtige sporttractoren voor spectaculaire runs, ook de standaard tractoren moesten veel moeite doen op de zware baan.

In de loop van de avond zorgde de DJ “Maiky Maik” voor prachtige muziek met oude en nieuwe platen. Onder het genot van een hapje en een drankje was het prima vertoeven op het Diepenveense platteland!

Al 39 jaar Kinderdagkamp in Diepenveen: vandaag gestart!

Het Kinderdagkamp wordt dit jaar voor de 39ste keer georganiseerd in het Kolkbos te Diepenveen. Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Diepenveen wonen en/of in Diepenveen naar school gaan bij het Slingerbos of de Zonnewijzer. Vandaag (maandag 12 augustus) is het Kinderdagkamp weer van start gegaan.

Deze week rijden er vroeg in de ochtend huifkarren door het dorp Diepenveen om de kinderen op te halen via een uitgestippelde route. ’s Middags brengen ze de kinderen weer terug. Het Kinderdagkamp duurt vijf dagen lang en het thema van dit jaar is: ‘Op Safari’. Het kamp is de laatste jaren weer erg in trek, we zitten helemaal vol!

De kinderen worden 5 dagen vermaakt met spel en vertier in het bos. Hier is o.a. een kabelbaan opgebouwd, er is het onderdeel waterdiertjes zoeken, paardrijden en voor de bovenbouw is er hutten bouwen, survival, teveel om op te noemen.

Half januari beginnen al de voorbereidingen voor het nieuwe jaar, dan wordt het thema bepaald en besproken. Vervolgens gaat de spelgroep aan de gang met het uitdenken van de spellen. Medio april start de inschrijving waarna na veel inspanningen de groepjes worden geformeerd. Ook start dan het “bouwteam” met het vervaardigen van de leukste creaties.

Het is best lastig om jaarlijks quitte te spelen, dit komt voornamelijk door de stijgende vaste kosten. Daarom zijn wij erg blij met de sponsoring van bepaalde onderdelen in welke vorm dan ook. Het blijft lastig om iets ingrijpends aan te passen. Zo waren dit jaar de partytenten echt aan vervanging toe. Met een financiële bijdrage via WIJ Deventer hebben we de tenten kunnen vervangen. Daarnaast zorgt jaarlijks de plaatselijke middenstand eveneens met financiële middelen dan wel voor de innerlijke mens. Wij zijn hier geweldig blij mee.

Verder hebben we dagelijks zo’n 90 vrijwilligers die voor verschillende activiteiten ingedeeld worden. Denk aan het begeleiden van een groepje tot en met het assisteren bij de verschillende spelactiviteiten. Zonder deze enthousiaste vrijwilligers is het Kinderdagkamp niet mogelijk!

Op vrijdagmiddag wordt het Kinderdagkamp feestelijk afgesloten met een voorstelling. Vanaf 14.00 uur zijn de ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s van harte welkom om de kunstwerken, gemaakt door de kinderen, te komen bewonderen. Om 14.30 uur vertrekken de huifkarren en om 15:00 uur hopen we met zoveel mogelijk vrijwilligers op te ruimen. En op de vrijdagavond is er de jaarlijkse feestavond voor alle vrijwilligers die hebben geholpen.

Bij deze willen we nogmaals iedereen nu alvast bedanken voor de inzet in welke vorm dan ook. Wij hopen ook dit jaar weer op een geweldig Kinderdagkamp. Duimen jullie voor het weer?

Werkgroep Vrienden van het Kinderdagkamp

In Kulturhus hangt nieuw folderrek met info over activiteiten en evenementen in Diepenveen

Sinds kort hangt er een nieuw folderrek in de hal van het Kulturhus. Gelijk bij binnenkomst rechts, je passeert het als je gaat pinnen. Op deze manier is informatie over evenementen en activiteiten van verenigingen e.d. beter zichtbaar.

Tot op heden hing een dergelijk rek alleen in de bibliotheek. Tussen de deuren van de zalen en de toiletten hangt nog een informatiebord met posters.

Het folderrek in de hal is bedoeld voor informatie over alle gemeenschappelijke activiteiten in het dorp en de nabije omgeving. Als je daar wat kwijt wilt, dan kan dat na overleg met de medewerkers van de Hof van Salland. Dus kijk eens wat er te doen is.